Online Randevu

  Peteklerin Altı Isınmıyor

  peteklerin altı ısınmıyor

  Kalorifer petekleri, kombinin devir daim yaptığı sıcak suyun odaları ısıtmasını sağlamaktadır. Petek ya da peteklerin altı ısınmıyor gibi bir durumla karşılaşılması bir sorun olduğunun işareti olarak kabul edilmektedir.

  Eğer petek ısınmama sorunu yaşanıyorsa öncelikle vanaların kontrol edilmesi gerekmektedir. Vanalar saat yönünün tersine açılmakta olup eğer kapalıysa açıldığı zaman petek ısınmaya başlayacaktır. Basıncın belli bir seviyenin altına düşmesi durumunda kombi arıza durumuna geçtiğinden kombinin basıncının da kontrol edilmesi önerilmektedir. Kombinin göstergesine bakılana kadar arıza durumunda olduğu fark edilememektedir. Bu durumda kombinin altındaki su takviye vanası açılarak su takviyesi yapılmaktadır.

  Neden Peteklerin Altı Isınmıyor?

  Kalorifer peteklerinden yalnızca birinin altının ısınmadığı durumlarda söz konusu petekte hava olabileceğinden peteğin havasının alınması gerekmektedir. Eğer havası alındıktan sonra da peteğin yarısı ısınmıyorsa petek içinde oluşan tortulaşma sonucunda su döngüsünün kısmen gerçekleşmediği anlaşılmakta ve peteğin temizlenmesi ile sorun çözümlenebilmektedir. Kimi durumlarda peteğin bağlantılarının yanlış yapılmasından dolayı yeterli verim alınamamaktadır. Bu durumda peteğin bağlantılarının değiştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Kalorifer peteğinin vanasında bulunan contanın tıkanıklığa sebep olması durumunda da bu problem yaşanabilmektedir. Eğer kombiye yakın olan petek ısınırken uzaktaki peteklerin alt kısmı ısınmıyorsa reglan ayarı yapılarak sorun çözülebilmektedir. Kombi filtresinin tıkaması sonucunda da peteklerde sıkıntı yaşanabilmekte ve bu sorun kombi filtresinin temizlenmesi ile çözülebilmektedir. Ayrıca, ısıtma tesisatında bulunan kaçak da peteklerin altının ısınmamasına neden olabilmektedir. Bu durumda yapılması gereken termal kamera ile tesisatın kontrol edilmesi ve kaçağın tespit edilmesidir.

  26 Yılı aşan tecrübemiz ile sizlere profesyonel hizmet sunuyoruz. –Giderilmeyen kaçaklardan para almıyoruz. Detaylı bilgi için 0212 429 80 57 arayınız.!

  Petekten Neden Ses Geliyor?

  Petekten ses gelmesinin farklı nedenleri olabilmektedir. Eğer petek ısınana kadar ses geliyor ısındıktan sonra ses kesiliyorsa bu durum kalitesiz malzemeden yapılmış peteğin genleşmesinden kaynaklanmaktadır.

  Zaman zaman petek içerisinde birikmiş çamurlaşmadan dolayı su damlama sesine benzer bir ses gelebilmekte ve bu durumda petek temizliğinin yapılması gerekmektedir.

  Peteğin Havası Nasıl Alınır?

  Kalorifer peteklerinin havası pürjör vanası pürjör anahtarı ya da düz tornavida ile gevşetilerek alınabilmektedir. Vananın tam açılmasına gerek olmayıp vanadan su gelene kadar bekledikten sonra pürjör vanası yeniden sıkılarak peteğin havası alınabilmektedir.

  Yerden ısıtma sistemlerinde radyatör olmadığından hava alma işlemi kombi altındaki kollektörlerden gerçekleştirilmektedir. Bunun için kollektörün üzerindeki pürjör vanası gevşetilmektedir. Su gelene kadar beklendikten sonra vana tekrar sıkılarak yerden ısıtma sisteminin havası alınabilmektedir.

  0552 594 94 58/57 Servis numaramızı arayarak ücretsiz teklif alabilirsiniz.

  Reglaj Ayarı Nasıl Yapılır?

  Reglan ayarı ile tüm peteklerin eşit şekilde ısıtılması amaçlanmaktadır. Kombiye yakın olan petek en az en uzak olan petek ise en çok açılmakta ve ısı dengesi eşitlenmektedir.

  Eğer tüm yöntemler denendikten sonra hala peteklerin altı ısınmıyorsa; tesisatta kaçak olması söz konusu olabilmektedir. Kunduz Tesisat’ın deneyimli ekini bu durumlarda termal kameraların yardımı ile söz konusu kaçağın yerini tespit etmektedir. Yine bu sorun peteklerin içinde tortu birikmesinden de kaynaklanabilmektedir. Bu durumda da Kunduz Tesisat petek temizliği yaparak sorunun çözümlenmesini sağlamaktadır.

  Petek temizleme işlemi; hem peteklerde hem filtrelerde yaşanan tıkanmaları önlemekte ve kombinin daha rahat çalışmasını sağlamaktadır. Çünkü tesisatta uzun süre dolaşan suyun tortulardan ve kireçten arındırılması, sistemin daha verimli çalışmasını mümkün hale getirmektedir. Bunun sonucunda sistemin performansı artacağından ısınma giderlerinde de göz le görülür bir azalma sağlanmaktadır.

  Peteklerin Alt Kısımlarının Soğuk Olma Nedenleri

  Her cihaz gibi peteklerin de bir çalışma sistemi bulunmakta olup dış atmosferden gelen soğuk havayla radyatörden yükselen sıcak havanın birleşmesine dayanmaktadır. Bu birleşmeden sonra daire içerisinde sirkülasyon sağlanmakta; peteklerin ısıtma yapmasının % 30’u yansımadan % 70’i ise sirkülasyondan kaynaklanmaktadır.

  Peteklerin alt kısımlarının tamamen bu gibi olması durumunda sistem içerisinde kirlilik nedeni ile tıkanma meydana geldiği sonucuna ulaşılmaktadır. Çünkü, peteklere giden sıcak su, tesisat tıkandığında hızını kaybetmektedir. Peteklerin üst tarafı ile alt tarafı arasında anormal bir ısı farkının olmaması durumunda peteklerin temizlenmesi ardından da koruyucu ilaç kullanılması önerilmektedir. Kalorifer petekleri alt taraftan yanmaya başlıyorsa petek bağlantılarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun için kombi kapatılıp 45 dakika kadar beklendikten sonra yeniden açılmalı, tekrar çalıştırıldığında elle peteklerin üzeri kontrol edilip yanmayan bölge tespit edilebilmektedir.

  Kombiye en yakın mesafede bulunan petek haricindeki peteklerin hiçbiri ısınmıyorsa kombinin altındaki filtrenin ve kombinin devir daim pompasının kontrol edilmesi önerilmektedir. Odalarda bulunan petekler arasında çok büyük ısı farkının yaşandığı durumlara çok sıcak olan odaların petek vanası biraz kısılarak çözüm bulunabilmektedir. Kombiye en uzak noktadaki peteklerle en yakın noktadaki petekler arasında ısı farklı olması normal kabul edilmektedir. Ancak bu tarz problemlerin oluşmaması için mobil sistem ısıtma tesisatı yaptırılarak her odaya homojen bir ısının dağıtılması sağlanabilmektedir.

  Altı ısınmayan peteklerde genellikle fark edilemeyecek kadar ufak kaçakların oluşması söz konusu olabilmektedir. Kalorifer borularında meydana gelen kaçaklar da çok küçük de olsa ısınmayı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

  Kombi Pompasında Sorun Meydana Gelmesi

  Kalorifer peteklerinin çalışma sisteminde; kombi pompası, ısınan suyu eşanjörü aracılığı ile peteklere pompalamaktadır. Peteklerde oluşan su kombi pompası sayesinde yeniden kombiye girmektedir. Kimi zaman pompanın günü yetmediğinden ya da pompada arıza oluşmasından dolayı peteklerde ısınma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Kunduz Tesisat bu tarz sorunlarda en kısa sürede en doğru müdahaleyi gerçekleştirerek sorunun çözümlenmesini sağlamaktadır.

  Kombi Filtresinin Temizlenmesi

  Peteklerin içerisindeki suyun süzülmesini sağlayan kombi filtresi, peteklerden gelen suyun içerisindeki yabancı cisimlerin kombinin içine girip zarar vermesini engellemeyi amaçlamaktadır. Uzun süre temizlenmediğinde ise yabancı cisimler kombi filtresini doldurmaktadır. Bu durumda peteklerdeki su devir daim olmadığından sıcak su kombinin içinde kalmakta peteklerde ise soğuk su dolaşmaktadır.